Bäst när det brinner i knutarna.

Våra brandresistenta kablar står pall för trycket.

Det är när lågorna förgör allt i sin omgivning och värmeutvecklingen blivit olidlig som våra brandresistenta kablar visar upp sina bästa egenskaper. Till synes helt opåverkade fortsätter de att försörja alla kritiska funktioner som brandlarm, nödbelysning och övriga larmsystem.

Välj det säkra före det osäkra – välj FP200 Gold eller Firetuf.