Äntligen går tågen genom Hallandsåsen!

Man kan ju knappast påstå att det har gått som på räls, men nu är tunnlarna klara och tågen börjar gå genom Hallandsåsen. I tunneln är möjligheten att ta sig fram och hitta ut begränsad. Om en brand skulle uppstå är det därför av yttersta vikt att man använder sig av material som minskar rökutveckling och inte avger giftiga gaser. Halogenfria kablar är ett sådant exempel.

Hallandsåsen har alltid varit en flaskhals för tågtrafiken mellan Malmö och Göteborg. 1991 bestämde svenska riskdagen därför att en tågtunnel skulle byggas rakt igenom åsen. Spaden sattes i jorden 1992 och efter många turer, miljöskandaler och uppehåll är den nu klar att tas i drift.

Under åsen sträcker sig nu två parallella järnvägsspår på vardera 8,7 km som ska öka kapaciteten förbi åsen från fyra till 24 tåg i timmen. De två spåren förbinds med 19 tvärtunnlar som tjänar som utrymningsvägar.

170 kilometer kabel
Ett så stort projekt kräver stora mängder el, kraft och belysning. Såväl utanför som inne i tunnlarna. Kablarna som binder samman systemen och får allt att fungera levereras till största delen av Draka. Totalt rör det sig om 170 km kabel, eller 245 ton fördelat på 370 trummor i standard och kundunika längder.

Säkerheten kommer först
– I en tunnel där framkomligheten är begränsad är säkerheten A och O. Kablarna vi levererar måste därför vara så säkra som det bara går. Av den anledningen har det varit självklart att använda halogenfria Afumex-kablar, säger Karl-Johan Mannerback, produktchef på Draka.

Till skillnad från traditionella kablar avger inte halogenfria kablar den tjocka svarta rök som försvårar utrymning och räddningsarbete om det börjar brinna.
– Våra halogenfria Afumex-kablar utvecklar mindre och ljusare rök som dessutom inte är lika giftig. De som befinner sig i tunneln har därför bättre sikt och betydligt mer tid på sig att hinna ut, berättar Karl-Johan.

Förutom stora mängder Afumex-kablar har Draka även levererat Firetuf-kablar som klarar en brand i upp till 90 minuter. Dessa används framför allt till kraftmatning och styrning, men även för till exempel nödbelysning och brandlarm.

Lönar sig i längden
Förutom fara för liv och hälsa innebär en brand ofta stora ekonomiska förluster. Elektronik, maskiner och byggnader tar stor skada. En bidragande orsak är den saltsyra som traditionella PVC-kablar utvecklar vid brand.
– Saltsyran fräter sönder elektronik och får metaller att korrodera mycket snabbt. Halogenfria kablar ger enbart ifrån sig ett vitt ofarligt pulver som minimerar skador och gör saneringen både billigare och enklare, avslutar Karl-Johan.

 

 

Fördelar med halogenfritt
halogenfri-vs-pvc